Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor woningsplitsing van de Aladnaweg 26, Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor woningsplitsing van de Aladnaweg 26, Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor woningsplitsing van de Aladnaweg 26 te Aalten, waarmee er één zelfstandige woning wordt toegevoegd in de hoofdbouwmassa. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit plan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van het bestemmingsplan). Inzien  Met ingang van woensdag 6 maart 2024 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00054-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Wonen en leven/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook op afspraak inzien op het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten). Zienswijzen  Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Aladnaweg 26 te Aalten'. Hogere grenswaarde Voor de nieuwe woning aan de Aladnaweg die met deze omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt, wordt een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld. Die hogere grenswaarde bedraagt maximaal 53 dB. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van deze hogere grenswaarde ligt eveneens met ingang van woensdag 6 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten). Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten, postbus 119, 7120 AC Aalten. Informatie  Wilt u ondersteuning bij het inzien van ruimtelijke plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 06-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. 214f084d1bc2a6f46866ef2425d457e2

Gerelateerde berichten