Besluit omgevingsvergunning voor splitsing van de bedrijfswoning Aladnaweg 16 te Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning voor splitsing van de bedrijfswoning Aladnaweg 16 te Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Een omgevingsvergunning is verleend voor splitsing van de bedrijfswoning Aladnaweg 16 te Aalten en het gebruiken van één van de gesplitste woningen als plattelandswoning. Inzien  Met ingang van donderdag 28 december 2023 ligt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. De vergunning is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00049-VG01) of via onze website www.aalten.nl. U kunt de vergunning ook op afspraak inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Beroep  De mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden. De beroepstermijn is van vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024. De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat open voor belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening (datum); - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van het beroep (motivering). Voorlopige voorziening Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Inwerkingtreding Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 04-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. 98db5eda361c74f8ce2282b4fa173bd3

Gerelateerde berichten