Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de realisatie van één tiny house aan de Vellegendijk 9 te Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de realisatie van één tiny house aan de Vellegendijk 9 te Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning (15 jaar) ingediend voor de realisatie van één tiny house (bedrijfswoning) aan de Vellegendijk 9 te Aalten. Dit plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit plan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van het bestemmingsplan). Inzien  Met ingang van donderdag 22 februari 2024 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00051-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Wonen en leven/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook op afspraak inzien op het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten). Zienswijzen  Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Vellegendijk 9, Aalten'. Informatie  Wilt u ondersteuning bij het inzien van ruimtelijke plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 02-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. a9cf1204dedde7b50cd1d665c9c11fe7

Gerelateerde berichten