Deuren crematoria in Aalten en Etten moeten weer open voor DELA

Aalten - DELA Uitvaartverzorging mag per direct weer uitvaardiensten verlenen bij crematies die worden gehouden bij crematoria van GUV in Aalten en Etten. Dat oordeelt de kortgedingrechter. Volgens de rechter is de plotselinge (eenzijdige) beëindiging van de samenwerking door GUV niet toegestaan. Sinds 2012 verzorgt DELA uitvaarten in de crematoria in Aalten en Etten, die van GUV zijn. Daarbij maakt DELA ook gebruik van de door GUV beschikbaar gestelde faciliteiten. In februari 2023 besloot GUV om DELA uitvaartverzorging per direct niet meer toe te laten op haar locaties. Volgens GUV verschilden zij en DELA van denk- en werkwijze. Dat was de reden voor de beëindiging van de samenwerking. Verzekerden van DELA zouden daarna alleen nog in de crematoria terecht kunnen als zij voor een andere uitvaartorganisatie kiezen. Volgens DELA waren de aangevoerde redenen door GUV voor het beëindigen van de samenwerking ongegrond en onaanvaardbaar. Ondanks meerdere pogingen van DELA om weer nader tot elkaar te komen, leidde dat tot niets. Daaropvolgend stapte DELA naar de kortgedingrechter, waarbij ze onder meer vorderde dat zij weer per direct - onder dezelfde voorwaarden als voor de opzegging - gebruik kan maken van de crematoria. Ook vorderde DELA een rectificatie op de website van GUV en zij wil dat GUV stopt met misleidende reclame-uitingen. GUV vorderde op haar beurt ook een rectificatie op de website van DELA omdat DELA onjuiste mededelingen over GUV had gedaan. Geen misbruik van machtpositie Volgens DELA misbruikt GUV haar machtspositie op de markt voor het exploiteren van crematoria om DELA - als concurrent - uit te sluiten en opdrachtgevers (nabestaanden) - die de crematie van een overledene willen laten plaatsvinden in 1 van de crematoria van GUV - geen toegang meer te verlenen. Ook zou GUV volgens DELA misleidende verklaringen doen over de prijsstelling van de diensten van DELA. De kortgedingrechter oordeelt dat GUV wel een machtspositie lijkt te hebben. Alleen is niet vastgesteld dat zij daar misbruik van maakt. Duurovereenkomst DELA voerde verder aan dat GUV tekortschiet in de nakoming van de (duur)overeenkomst tussen de partijen. Volgens GUV bestaat er helemaal geen overeenkomst tussen partijen en mocht dit wel het geval zijn, dan kon deze overeenkomst gewoon per direct beëindigd worden. De rechter merkt op dat partijen hun rechtsverhouding niet schriftelijk hebben vastgelegd en ook niets hebben afgesproken over de duur daarvan. De rechter oordeelt verder dat op basis van het dossier en de standpunten die tijdens de zitting zijn ingebracht dat er wél sprake is van een (duur)overeenkomst tussen GUV en DELA. Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar maar in dit geval kan dat niet zomaar. DELA moet per direct toegang krijgen tot crematoria Volgens DELA was de opzegging door GUV naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Volgens DELA moet er dan een zwaarwegende grond zijn en die is er in haar ogen niet. Er is helemaal geen grond volgens DELA. De opzegging heeft ingrijpende gevolgen voor de leden van DELA, overledenen en nabestaanden. Als er al een grond zou zijn, dan had DELA een redelijke opzegtermijn moeten krijgen om de beëindiging te kunnen voorbereiden. Volgens GUV was er wel een grond. Er waren klachten over DELA. Als DELA toegang zou houden, loopt GUV het risico dat haar crematoria worden geassocieerd met de - in de ogen van GUV - ondermaatse uitvaartverzorging door DELA. De kortgedingrechter oordeelt dat de plotselinge opzegging onaanvaardbaar is in de gegeven omstandigheden. Er is niets waaruit volgt dat de dienstverlening door DELA ondermaats was. Gelet op de duur van de samenwerking, had van GUV in dit geval mogen worden verwacht dat zij bij de opzegging rekening zouden houden met de belangen van DELA. Dat deed GUV niet. Zij nam ook geen opzegtermijn in acht. De rechter oordeelt dan ook dat DELA per direct en onder dezelfde omstandigheden als voor de opzegging weer toegang moet krijgen om uitvaarten in Aalten en Etten te verzorgen. Mocht GUV dit niet nakomen, dan staat er een dwangsom van 10 duizend euro per dag tegenover tot een maximum van 500 duizend euro is bereikt. Rectificatie De kortgedingrechter wijst ook de vordering van DELA om een rectificatie op de website van GUV te laten plaatsen toe. Volgens de rechter heeft DELA voldoende belang bij een bericht op de website van GUV waarin staat dat DELA per direct weer uitvaartdiensten kan en mag verlenen in Aalten en Etten. Op de website van GUV is namelijk gecommuniceerd dat DELA geen gebruik meer mag maken van de crematoria, terwijl de rechter oordeelt dat de samenwerking ten onrechte is beëindigd. Vorderingen om misleidende reclame afgewezen DELA vorderde ook om misleidende reclame-uitingen en misleidende mededelingen door GUV per direct te staken en gestaakt te houden. De kortgedingrechter oordeelt dat DELA onvoldoende onderbouwt waar en waarom sprake is van onwaarheden of ontbrekende informatie en wijst deze vorderingen af. Vordering van GUV tot rectificatie afgewezen Volgens GUV verstrekte DELA onjuiste informatie over GUV aan haar leden. Zij wees op een zin in een brief van DELA aan haar leden, waarin DELA schrijft dat haar leden niet welkom zijn bij GUV. De kortgedingrechter bekijkt de brief van DELA in zijn geheel en komt tot de conclusie dat de brief voldoende duidelijk maakt dat dit over de uitvaartverzorgers van DELA ging en niet over de leden zelf.

Lees het volledige artikel bij Rechtbank Gelderland.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Nieuws door Rechtbank Gelderland. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Deuren crematoria in Aalten en Etten moeten weer open voor DELA

Gerelateerde berichten