Bekendmaking voornemen verkoop openbaar groen nabij Damstraat 38 Aalten.

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking voornemen verkoop openbaar groen nabij Damstraat 38 Aalten..

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente Aalten is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met een particulier, in verband met de verkoop van een perceel grond gelegen en grenzend aan Damstraat 38 te Aalten. Het deel van het te verkopen perceel (kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie I, nummer 12086) heeft een oppervlakte van 123 m2.MotivatieHet betreffende deel van het perceel heeft de bestemming ‘Groen’. De gemeente vindt deze bestemming passend voor het perceel en ziet geen aanleiding dit te wijzigen. De particulier wenst het perceel te verwerven ten behoeve van tuinuitbreiding.Enige serieuze gegadigdeOp basis van deze criteria staat vast dat de huidige gebruiker als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het betreffende deel van het perceel.KlachtTegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend of ingesteld. Iedereen die vindt dat hij ook voor deze aankoop in aanmerking komt, kan uiterlijk binnen 20 dagen na deze publicatie een reactie indienen bij de gemeente Aalten. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn. De gemeente streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na de termijn te reageren op de ingediende klachten.Kort gedingIedere serieuze gegadigde die het niet eens is met de beslissing op de klacht, dient uiterlijk 20 dagen na bekendmaking van deze beslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Gelderland. In een eventueel kort geding zal dienen te worden onderbouwd en aangetoond dat de gegadigde aan de door de gemeente gestelde objectieve criteria voldoet. Met het oog op de voortgang in dit verkooptraject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij de termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is eveneens een vervaltermijn.Aalten, 9 oktober 2023

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 17-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. gmb-2023-429670

Gerelateerde berichten