Besluit omgevingsvergunning voor de realisatie van één tiny house aan de Haartseweg 21 te Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning voor de realisatie van één tiny house aan de Haartseweg 21 te Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Een omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van één tiny house aan de Haartseweg 21 te Aalten.InzienMet ingang van woensdag 13 december 2023 ligt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00045-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Wonen en leven/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook op afspraak inzien op het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten). Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit.BeroepDe mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.De beroepstermijn is van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024.De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat open voor belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen.Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:- de naam en het adres van de indiener;- de dagtekening (datum);- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;- de gronden van het beroep (motivering).Voorlopige voorzieningDegene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.InwerkingtredingHet besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. gmb-2023-529276

Gerelateerde berichten