Besluit omgevingsvergunning voor splitsing van de woning Dinxperlosestraatweg 107, Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning voor splitsing van de woning Dinxperlosestraatweg 107, Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Een omgevingsvergunning is verleend voor splitsing van de woning Dinxperlosestraatweg 107 te Aalten.Inzien Met ingang van woensdag 10 januari 2024 ligt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. De vergunning is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00047-VG01) of via onze website www.aalten.nl. U kunt de vergunning ook op afspraak inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit.Beroep De mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.De beroepstermijn is van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024.De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat open voor belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen.Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:- de naam en het adres van de indiener;- de dagtekening (datum);- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;- de gronden van het beroep (motivering).Voorlopige voorzieningDegene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.InwerkingtredingHet besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 13-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. gmb-2024-23601

Gerelateerde berichten