Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de Driehonderdmeterweg 12a, Aalten

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de Driehonderdmeterweg 12a, Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (stikstof) aan de Driehonderdmeterweg 12a te Aalten. Ter plaatse neemt de stikstofdepositie toe. Om dit mogelijk te maken zijn ammoniakrechten van elders (extern salderen) aangekocht. Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan, waarin is bepaald dat de stikstofdepositie niet mag toenemen ten opzichte van de situatie ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit plan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van het bestemmingsplan).Inzien Met ingang van donderdag 25 januari 2024 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00052-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Wonen en leven/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook op afspraak inzien op het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).Zienswijzen Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Driehonderdmeterweg 12a te Aalten'.Informatie Wilt u ondersteuning bij het inzien van ruimtelijke plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Aalten
  2. gmb-2024-39759

Gerelateerde berichten