Verkeersbesluit: N318 Aalten Winterswijk herinrichten parallelweg

DeAaltengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: N318 Aalten Winterswijk herinrichten parallelweg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N318 in de gemeente Aalten en Winterswijk het volgende verkeersbesluit: I. door het plaatsen van de borden model A1-Zone (begin zone 60 km/uur) en A2-Zone (einde zone 60 km/uur) van het RVV 1990, zones met een snelheidslimiet van 60 km/uur in te stellen op de parallelweg van de N318 van km 14,90 (Miste) tot km 17,13 (Obelink) en van km 17,42 (Obelink) tot km 44,48 van de N319 (rotonde N 312/319); II. door het verwijderen van borden model B6 van het RVV 1990 en het verwijderen van bijbehorende haaientanden op kruising Parallelweg N318 – Breukinkweg de voorrangsregeling op te heffen waarbij verkeer op parallelweg aan bestuurders op Breukinkweg voorrang moeten verlenen; III. door het verwijderen van bord model B6 van het RVV 1990 en de haaientandmarkering op de aansluiting Breukinkweg op de N318 na opheffing van de doorsteek in de tussenberm naar de Breukinkweg, de voorrangsregeling op te heffen; IV. door het verwijderen van bord model G12a voorzien van onderbord OB505 van het RVV 1990 bij km 10,02 en het plaatsen van bord model G12a voorzien van onderbord OB505 van het RVV 1990 bij km 10,16 de aanwijzing van het pad gelegen langs de N318 van km 10.02 tot km 10,16 als verplicht fiets/bromfietspad voor fietsers/bromfietsers in twee richtingen op te heffen. Ter inzage Het besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken. De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->actueel->bekendmakingen) en op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl->Staatscourant->Op Rubriek->verkeersbesluiten). Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 13 juni tot en met 24 juli 2013 ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, het gemeentehuis van de gemeente Aalten, Stationsstraat 8 te Aalten en het gemeentehuis van de gemeente Winterswijk, Stationsstraat 25 te Winterswijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift indienen inzake punten I tot en met IV van het verkeersbesluit. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en brief dient duidelijk “bezwaarschrift zaaknummer 2013-007532, N318; herinrichten parallelweg” vermeld te worden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste: a de naam en het adres van de indiener; b de dagtekening; c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d de gronden van het bezwaar. Diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Nederland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Oost Nederland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.nl. Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl>Loket>Gld.Loket). U kunt die informatie, beschreven in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale Informatiecentrum via telefoonnummer (026) 359 99 99. Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, Ing. P.J.J. Arts Teammanager Wegendistrict Gelderland van de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen.

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deAaltengids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Aalten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deAaltengids.nl
Redactie deAaltengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen aalten
  2. stcrt-2013-15409

Gerelateerde berichten